Holmlia Sportsklubb søker adm.ansvarlig/driftsleder

Postet av Holmlia Sportsklubb den 24. Jul 2018

Stillingen som administrativt ansvarlig/driftsleder i klubben er lyst ut med søknadsfrist 15. august.

Noen av de viktigste oppgavene er

  • Klubbadministrasjon, medlemsadministrasjon, regnskapsføring og økonomirapportering
  • Drifte klubbhus og anlegg
  • Koordinere klubbens interne og eksterne aktiviteter som klubbens idretts- og samfunnskontakt
  • Bistå gruppene med gjennomføring av administrative oppgaver
  • Oppdatere klubbens nettsider og andre digitale informasjonskanaler
  • Arbeide med sponsorer, skrive søknader og rapportere til offentlige myndigheter og private tilskuddsordninger
  • Styresekretær for hovedstyret, forberede saker og innkalling, og skrive møtereferat

Klubben ønsker å styrke klubbens administrasjon og frita gruppene for administrativt arbeid, slik at gruppestyrene kan fokusere på idrettsaktivitetene.

Fullstendig stillingsutlysning fins på finn.no

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte styreleder Ida Bruvik eller styremedlem Ardalan Fadai.Organisasjonsendringer i sportsklubben

Postet av Holmlia Sportsklubb den 1. Jul 2018

Holmlia Sportsklubb er inne i en omfattende organisasjonsutviklingsprosess, og ønsker å styrke blant annet det administrative arbeidet i klubben. På denne måten vil idrettsgruppene avlastes og kunne rette sin innsats mot sportslig aktivitet. Hovedstyret har derfor besluttet å utlyse stilling som administrativ leder - driftsansvarlig. 

Daglig leder Ove Bevolden går av med pensjon og avslutter sitt engasjement i klubben. Ove Bevolden har vært daglig leder i 11 år, aktiv i klubben i 28 år, og vært en frontfigur med personlig engasjement  og kontinuitet som de fleste på Holmlia kjenner. 

Fram til administrativ leder er ansatt, vil Ove Bevolden være kontaktperson for utleie av klubbhuset. 

Alle henvendelser vedrørende utleie og andre forhold sendes til post@holmliasport.no og vil bli besvart så snart som mulig.Levert av IdrettenOnline