Gratis aktivitetstilbud uke 31 - 27. juli - 31. juli for barn fra 7 til 14 år

Postet av Holmlia SK - Fotball den 5. Jul 2020


I samarbeid med Oslo idrettskrets arrangerer Holmlia Sportsklubb fotballtrening og andre aktiviteter på Lusetjern kunsgress 27. til 31. juli - hver dag fra kl. 09.00 til 15.00.

Tilbudet er for barn fra 7 til 14 år (født 2013 - 2006).


Aktiviteter

For barn 9 til 14 år blir det to fotballtreninger hver dag med trenere med spillererfaring og trenerkompetanse. For 7 og 8-åringene blir det fotball og andre aktiviteter.

For alle blir det frisbeegolf, spikeball, fotballtennis, bordtennis, volleyball, basketball, hinderløype, speedmington og andre morsomme aktiviteter.


Hva skal ungene ha med

Ta med fotballsko/joggesko, leggskinn og treningstøy, samt drikkeflaske og klær etter været. Husk solkrem ved fint vær! Barna vil få servert gratis lunsj hver dag.


Påmelding innen 20. juli 

Tilbudet er gratis, men krever bindende påmelding grunnet smittevernsreglene, samt begrenset med plasser. Påmelding sendes til: post@holmliasport.no

Påmelding må inneholde:

 • Barnets navn
 • Alder og kjønn
 • Foresattes navn
 • Foresattes mobil
 • Foresattes epost
 • Om barnet gå hjem selv eller hentes t hentes og hvem som eventuelt henter 
 • Informasjon om allergier
 • Bekreftelse på at Holmlia sportsklubb kan bruke bilder/korte filmsnutter av barnet på nett og i informasjon om aktiviteten 

Vi gleder oss til å se dere på Lusetjern!


0 Kommentar

Treningsavgift 2020

Postet av Holmlia SK - Fotball den 25. Mai 2020

Treningsavgiften for 2020 er under utsendelse. Styret i fotballgruppa har besluttet å dele opp fakturering av treningsavgiften. Nå sendes avgiften for 1. halvår ut, mens resterende treningsavgift vil faktureres i månedskiftet august/september. 

Treningsavgiften for 2020 ble fastsatt på fotballgruppas årlige møte i februar måned - se informasjon om satsene her.

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr fritidsstipend for barn og unge i bydelen. Fritidsstipend kan gis til dekning av bl. annet medlemskontingent og treningsavgift ved deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter. Les mer om fritidsstipend på bydelens sider. Ønsker dere at klubben skal søke om fritidsstipend, ta kontakt med lagleder eller direkte med fotballgruppas kasserer på epost karimhove@gmail.com


0 Kommentar

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Holmlia SK - Fotball den 18. Mai 2020

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb avholdes som digitalt årsmøte onsdag 27. mai kl. 18.00. Deltakerne må melde seg på som deltakere innen 26. mai kl. 17.00. Påmelding gjøres via denne lenken . Les mer om digitalt årsmøte her.

Sakspapir til de ulike sakene er tilgjengelig som lenker under de enkelte punktene på sakslisten.

Saksliste på årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskapi revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  • Det er ingen innkomne forslag eller saker.
 7. Fastsette medlemskontingentpå minst kr 50 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet. 
  1. enkeltmedlemskap
  2. familiemedlemskap
  3. støttemedlemskap 
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon 
  • Det fremlegges ingen forslag til endringer i Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Tildele æresbevisninger etter forslag fra æresbevisningskomiteen
 12. Velge
  1. Leder 
  2. Nestleder
  3. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Revisor
  5. Kontrollkomite
  6. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand
  7. Representanter til Oslo idrettskrets ting
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  9. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer


Valgkomiteens innstilling0 Kommentar

Tine fotballskole 2020

Postet av Holmlia SK - Fotball den 11. Mai 2020

Fotballskolen 2016 - foto Janne Gamst Andersen.

Holmlia Sportsklubb har i mer enn 20 år arrangert Tiine fotballskole på Lusetjern i sommerferien. Det er også planen i år! 

Det blir som planlagt ine fotballskole i sommer. Med det regelverket som nå er på plass inviterer vi til Tine fotballskole både i uke 26: 22. - 26. juni og uke 33: 10. - 14. august. Aktivitetene vil bli arrangert innefor de rammer som er satt for aktivitet for barn med mndre og afste grupper, med flere ledere enn vanlig og i tråd med smittevernreglene.

Påmelding til fotballskole i uke 26: 22. - 26. juni 2020

Påmelding til fotballskole i uke 33: 10. - 14. august 2020.0 Kommentar

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Holmlia SK - Fotball den 27. Apr 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Holmlia Sportsklubb. Årsmøtet avholdes 27. mai 2020 kl. 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 24. mai kl. 17.00 ved påmelding. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Holmlia Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Holmlia Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Holmlia Sportsklubb kontaktes på epost post@holmliasport.no.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline