Interessert i trenerjobb?

Postet av Holmlia SK - Fotball den 26. Feb 2018

Bilde fra 1. runde NM mellom Holmia og Stabæk april 2017

Holmlia Sportsklubb er kjent som en klubb som utvikler mange talenter. Det ønsker vi å fortsette med! Vi ønsker at vårt juniorlag og A-lag skal være klubbens flaggskip og et interessant og ambisiøst mål å strekke seg etter for våre yngre spillere, slik at vi kan beholde spillere så lenge som mulig i klubben. Klubbens målsetting er å ha et seniorlag i 3. divisjon, lag på junior og aldersbestemt (13-16 år) som spiller på øverste nivå i sine klasser.

 Hvilken trener ser vi etter?

Holmlia fotball har to juniorlag i henholdsvis 1. og 2. divisjon. Junior 2 består av en treningsgruppe med to kamparenaer (junior 2. divisjon og G17 1. divisjon).

Vi søker en kompetent og motivert trener til vårt juniorlag i 2. divisjon. Du må være en person som sprer entusiasme og som kan motivere spillere til å utvikle seg, samtidig som du må motivere de som kun ønsker å spille fotball på dette nivået.  Du må ha gode kommunikative, og organisatoriske egenskaper.

Vårt juniorlag i 1 divisjon har en målsetning om å rykke opp, og det vil også være ett naturlig mål for vårt junior 2 lag.

Vi søker en trener med minimum NFF C-lisens. Vi vil unntaksvis vurdere kandidater som ikke har dette, men krever da at du underveis oppnår denne kompetansen. Alle utgifter for trenerutdanning dekkes av klubben. 

Godtgjørelse fastsettes etter avtale.

Treningsmengde

Juniorlaget skal trene inntil 2-3 ganger pr. uke. Det vil være samhandling mellom de to juniorlagene for å kunne ha større fleksibilitet mellom lagene og for å skape en utviklingsarena for spillere.

Synes du dette virker interessant?

Send en skriftlig søknad med informasjon om deg selv og tidligere erfaring, til styret i Holmlia Sportsklubb Fotball v/ Janne Gamst Andersen, epost: post@holmliafotball.org, tlf 909 69 304.
Er 8. divisjon nivået for deg?

Postet av Holmlia SK - Fotball den 26. Feb 2018


Vårt nyopprettede 8. divisjonslag er igang med treningene. De vil gjerne ha med flere voksne som ønsker å spille på dette nivået for Holmlia i 2018-sesongen.

Spillende trener er Øystein Nilsen Øksenvåg - ta gjerne kontakt på telefon  971 17 538 eller via lagets facebook-gruppe hvis du vil høre mer om laget og delta på trening!Tine fotballskole 2018

Postet av Holmlia SK - Fotball den 17. Feb 2018


Fra fotballskolen 2016, foto Janne Gamst Andersen.

Årets fotballskoler gjennomført. Klubben hadde i underkant av 100 deltakere på hver av fotballskolene i uke 26, 33 og 40.

På fotballskolen stilles det ingen krav til fotballferdigheter. Fotballskolen passer like godt for den som spiller fotball hver dag som for den som ønsker å forsøke seg som fotballspiller for første gang. På fotballskolen ønsker vi å stimulere barna til å spille mye fotball sammen med venner - både gamle og  nye.

Fotball er hovedaktiviteten denne uken, med et variert program og dyktige instruktører, men det vil også bli tid til andre sosiale aktiviteter - både lek og grilling.


Vil du bidra?

Postet av Holmlia SK - Fotball den 15. Feb 2018

Foto: Rune Eriksen

På fotballguppas årlige møte ble det valgt nytt fotballstyre. Du finner oversikt over styremedlemmene her. Valget skal formelt bekreftes på Holmlia Sportsklubbs årsmøte 20. mars 2018. 

For å fordele oppgavene i fotballgruppa på flere har styret besluttet å opprette tre komiteer

 • Arrangementskomite
 • Sponsorkomite
 • Cupkomite

Komiteene får konkrete oppgaver innen sitt ansvarsområde.  Arrangementskomiteen vil få i oppgave å lage gode arrangementer på utvalgte hjemmekamper, organisere fotballgruppas deltakelse på Vær-Stolt-festivalen og fellesarrangement i klubbens regi - alt med bidrag fra voksne og spillere. Sponsorkomiteens hovedoppgave er å skaffe flere sponsorer til fotballgruppa for å finanisere fotballaktivitet og holde treningsavgiftene så lave som mulig. Gjennom å etablere en cupkomite håper vi å kunne arrangere en cup på Holmlia i løpet av 2018. Dette er noe som mange av Holmlia-lagene ønsker seg - for å vise fram Holmlia og våre flotte fotballbaner - og skape cup-stemning i Lusetjerndalen. Klikk på lenken på komitenavnet for å lese mer om komiteens oppgaver.

Er du interessert i å bidra - litt eller mye - ta kontakt med en av oss i styret eller post@holmliafotball.org.Treningsavgift 2018

Postet av Holmlia SK - Fotball den 15. Feb 2018

Årlig møte i fotballgruppa fastsatte treningsavgift for 2018-sesongen til følgende for aktive fotballspillere 

Voksne 

 • 11-lag  kr 3 300
 • 7-lag kr 2 500

Ungdomslag (13-19 år)

 • 11-lag kr 3 300
 • 9-lag kr 3 300
 • 7-lag kr 2 100 

Barnelag (6-12 år)

 • 7-lag kr 2 100
 • 5-lag kr 2 100
 • 3-lag kr 2 000

Treningsavgiften sendes ut i begynnelsen av april lag for lag. Forfall på faktura vil være 1. mai 2018. Det er mulig å dele opp betalingen. Innbetaling skal da skje til samme bankkonto/samme kid-nummer hver gang til hele fakturaen er betalt. Hele beløpet må være betalt innen 1. oktober 2018.

Klubben benytter idrettens medlemssystem Klubbadmin til utsendelse av treningsavgifter. Kravet sendes ut på epost til alle som er registrert med epost i medlemsregistret. Hvis vi mangler epostadresse, sendes kravet ut pr post. Alle kan sjekke at korrekt informasjon er registrert ved å logge seg inn på www.minidrett.no. Treningsavgift kan betales via min idrett med kort.Årlig møte i fotballgruppa mandag 12. februar kl. 19.00

Postet av Holmlia SK - Fotball den 4. Feb 2018

Holmlia Sportsklubb fotball innkaller til årlig møte mandag 12. februar kl. 19.00 på klubbhuset. 

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
 3. Behandle regnskap.
 4. Behandle gruppens årsberetning.
 5. Fastsette budsjett.
 6. Fastsette årlig treningsavgift.
 7. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 8. Foreslå kandidater til gruppestyret

Vi minner om at for å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Etter møtet blir det anledning til å ta opp saker som medlemmene ønsker å ha dialog om med fotballgruppas styre. Styret vil gi status i arbeid med kvalitetsklubb samt infomere om forslag til komiteer underlagt styret.Norway Cup 2018

Postet av Holmlia SK - Fotball den 1. Feb 2018

Mange lag har startet planleggingen av 2018-sesongen. Treninger og seriekamper skal planlegges og cuper velges! For mange Holmlia-lag er det et høydepunkt å delta på Norway Cup - iallefall en gang!

Klubben må melde på lagene felles, og fotballstyret har besluttet følgende rutine for årets cup:

 • Før påmelding må lagleder/trener ha avklart at spillere/ foresatte ønsker å delta på Norway cup.
 • Fristen for å melde fra til klubben om deltakelse er 25. mars 2018 
 • Frist for å innbetale egenandel av påmeldingsavgift er 10. april 2018
 • Frist for å innbetale ved kjøp av deltakerkort er 15. mai 2018

Påmelding sendes til post@holmliafotball.org må inneholde:

 • navn på laget
 • ca antall spillere
 • aktuell klasse 
 • navn, epost og telefonnummer til lagets kontaktperson under turneringen
 • om påmeldingsavgiften dekkes av lag/spillere eller om årets cup-budsjett skal benyttes selv)

Påmeldingsavgift for et lag er i 2018

 • For 11-er og 9-er lag kr 5 500
 • For 7-er lag kr 4 900

Cup-budsjettet pr lag i 2018 er kr 4 000. Det betyr at det blir en egenandel for å delta på Norway Cup - hvis enkelt-lag melder seg på - på enten kr 1 500 for 9-er og 11-er lag, og kr 900 for 7-er lag.

Deltakerkort kan kjøpes, men er ikke obligatorisk for Oslo-lag. Deltakerkort koster kr 500 eller kr 300 pr deltaker. Begge kortene gir følgende 

·         Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos grenser hele uken

·         Fri adgang til kommunale utebasseng; Frognerbadet og Tøyenbadet

·         Gratis adgang til fleste museer i Oslo

·         Gratis adgang til Fun Park

·         Gratis minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall

·         Adgang til alle sponsoraktiviteter på Ekebergsletta

Det dyreste kortet gir i tillegg lunsj i Ekeberghallen fra søndag til og med lørdag.


I årets turnering er det følgende klasser/spillformer


Gutter - 11’er fotball

Klasse

Årstall:

Født:

18/19 år

G18/19

Gutter født etter 1.1.1999

17 år

G17

Gutter født etter 1.1.2001

16 år

G16 

Gutter født etter 1.1.2002

15 år

G15

Gutter født etter 1.1.2003

14 år

G14  

Gutter født etter 1.1.2004

Gutter – 9’er fotball

13 år    

G13

Gutter født etter 1.1.2005

Gutter – 7’er fotball

15/16 år

 

G15/16    

Gutter født etter 1.1.2002

14 år

G14 

Gutter født etter 1.1.2004

12 år

G13

Gutter født etter 1.1.2006

11 år

G12 

Gutter født etter 1.1.2007

Klasse I

G11  

Gutter født etter 1.1.2006

Jenter – 11’er fotball

18/19 år

J18/19

Jenter født etter 1.1.1999

17 år

J17

Jenter født etter 1.1.2001

16 år

J16

Jenter født etter 1.1. 2002 

15 år

J15   

Jenter født etter 1.1. 2003

14 år

J14

Jenter født etter 1.1. 2004

Jenter – 9’er fotball

13 år

J13

Jenter født etter 1.1.2005

Jenter – 7’er fotball

15/16 år

J15/16 

Jenter født etter 1.1.2002

14 år

J14    

Jenter født etter 1.1.2004

12 år

J12

Jenter født etter 1.1.2006

11 år

J11

Jenter født etter 1.1. 2007

 Mer infomasjon om Norway finnes på www.norwaycup.no.Levert av IdrettenOnline