Årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Holmlia SK - Fotball den 27. Apr 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Holmlia Sportsklubb. Årsmøtet avholdes 27. mai 2020 kl. 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 24. mai kl. 17.00 ved påmelding. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Holmlia Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Holmlia Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Holmlia Sportsklubb kontaktes på epost post@holmliasport.no.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Fotballens Korona-vettregler

Postet av Holmlia SK - Fotball den 4. Apr 2020


Holmlia Sportsklubb har ikke organisert aktivitet på våre fotballbaner. Vi oppfordrer alle som driver uorganisert aktivitet på banene til å følge NFFs Koronavettregler:

  • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
  • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en voksen
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline