Treningsavgift 2020

Postet av Holmlia SK - Fotball den 25. Mai 2020

Treningsavgiften for 2020 er under utsendelse. Styret i fotballgruppa har besluttet å dele opp fakturering av treningsavgiften. Nå sendes avgiften for 1. halvår ut, mens resterende treningsavgift vil faktureres i månedskiftet august/september. 

Treningsavgiften for 2020 ble fastsatt på fotballgruppas årlige møte i februar måned - se informasjon om satsene her.

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr fritidsstipend for barn og unge i bydelen. Fritidsstipend kan gis til dekning av bl. annet medlemskontingent og treningsavgift ved deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter. Les mer om fritidsstipend på bydelens sider. Ønsker dere at klubben skal søke om fritidsstipend, ta kontakt med lagleder eller direkte med fotballgruppas kasserer på epost karimhove@gmail.com


0 Kommentar

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Holmlia SK - Fotball den 18. Mai 2020

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb avholdes som digitalt årsmøte onsdag 27. mai kl. 18.00. Deltakerne må melde seg på som deltakere innen 26. mai kl. 17.00. Påmelding gjøres via denne lenken . Les mer om digitalt årsmøte her.

Sakspapir til de ulike sakene er tilgjengelig som lenker under de enkelte punktene på sakslisten.

Saksliste på årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskapi revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  • Det er ingen innkomne forslag eller saker.
 7. Fastsette medlemskontingentpå minst kr 50 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet. 
  1. enkeltmedlemskap
  2. familiemedlemskap
  3. støttemedlemskap 
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon 
  • Det fremlegges ingen forslag til endringer i Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Tildele æresbevisninger etter forslag fra æresbevisningskomiteen
 12. Velge
  1. Leder 
  2. Nestleder
  3. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Revisor
  5. Kontrollkomite
  6. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand
  7. Representanter til Oslo idrettskrets ting
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  9. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer


Valgkomiteens innstilling0 Kommentar

Tine fotballskole 2020

Postet av Holmlia SK - Fotball den 11. Mai 2020

Fotballskolen 2016 - foto Janne Gamst Andersen.

Holmlia Sportsklubb har i mer enn 20 år arrangert Tiine fotballskole på Lusetjern i sommerferien. Det er også planen i år! 

Det blir som planlagt ine fotballskole i sommer. Med det regelverket som nå er på plass inviterer vi til Tine fotballskole både i uke 26: 22. - 26. juni og uke 33: 10. - 14. august. Aktivitetene vil bli arrangert innefor de rammer som er satt for aktivitet for barn med mndre og afste grupper, med flere ledere enn vanlig og i tråd med smittevernreglene.

Påmelding til fotballskole i uke 26: 22. - 26. juni 2020

Påmelding til fotballskole i uke 33: 10. - 14. august 2020.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline