Ønsker du å melde deg inn i Holmlia fotball?

Postet av Holmlia SK - Fotball den 2. Jan 2016

Holmlia Sportsklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets. Klubben er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Vi hører hjemme i Oslo kommune, i bydel Søndre Nordstrand. Klubben består av seks grupper: fotball, håndball, innebandy, turn, dans og ballett og basket.

Holmlia sportsklubb - fotballgruppen består av ca 530 jenter og gutter fordelt på vel 40 lag. Hovedtyngden av lagene tilhører barnefotballen (mellom 6 og 12 år). Fotballgruppen har i 2017 1 seniorlag herrer i 4. divisjon og 1 juniorlag (G19) i 1. divisjon og 1 juniorlag i 2. divisjon (G19).

Fotballgruppen ledes av fotballstyret. Fotballstyret har det overordnede ansvar for hele gruppens drift, fra senior herrer, ned til yngste lag i barnefotballen. Fotballstyret velges på årlig møte i februar og er gruppens øverste organ mellom de årlige møtene. Fotballstyret har ansvar for gruppens sportslige plan, økonomi og for gruppens videre utvikling.

Våre mål

Vårt mål er å gjøre Holmlia Sportsklubb til et attraktivt alternativ for alle barn og unge på Holmlia. Som en utpreget flerkulturell bydel, har vi et spesielt ansvar for at barn, også fra andre kulturer enn den norske, skal finne seg til rette i klubben. Under mottoet ” Ja til et fargerikt fellesskap” arbeider vi aktivt for positive holdninger, og en praksis som profilerer Holmlia Sportsklubb som en klubb hvor vennskap, respekt og samarbeid står i fokus.

Innmelding

Om du ønsker å melde deg inn i fotballgruppen kan du finne kontaktpersoner for det laget som passer her (trykk på linken på siden du kommer til).

Innmeldingsskjema til klubben fylles ut, og gis til lagleder/trener for det aktuelle laget.

Innmeldingsskjema.doc

Hva koster det å være medlem?

Medlemskontingent må betales for at spilleren skal være medlem i klubben og spilleberettiget. Satsene for medlemskontingenten bestemmes på klubbens årsmøte i mars hvert år.

Uten betalt medlemskontigent samt treningsavgift, er ikke spilleren dekket av særforbundets forsikringsordninger, og vil kunne bli nektet erstatning ved en eventuell skade.

Holmlia Sportsklubb kan ikke ta ansvar for barn som ikke er dekket av forsikringsordningene. Manglende betaling av treningsavgift og medlemskontigent vil føre til at spilleren ikke får delta på treninger og kamper i regi av klubben.

Medlemskontingent og treningsavgift faktureres hver for seg.

I praksis betyr det at:

  • Dersom treningsavgiften ikke er betalt etter 1. gangspurring, skal foreldre/foresatte kontaktes for å få til en innbetalingsordning.
  • Dersom treningsavgiften ikke er innbetalt etter betalingsordningens frist, skal spilleren nektes deltagelse på treninger og kamper. All kommunikasjon om manglende betaling, varsel om utestengelse fra trening/kamp osv. skal gjøres med foreldre/foresatte og ikke med barn/ungdom under myndighetsalder.

Medlemskontigent til Holmlia sportsklubb (satser 2017):

  • Enkeltmedlem: Kr. 200.-
  • Familiemedlemskap: Kr. 500.-
  • Støttemedlem: Kr. 100.-

I tillegg er det en treningsavgift til fotballgruppen (satser 2017):

Lag

Treningsavgift

11-er lag voksen og ungdom

Kr. 3 000

9-er lag ungdom

Kr. 3 000

7-er lag voksen

Kr. 2 100

7-er lag ungdom

Kr. 2 100

7-er lag barnKr. 2 100

5-er lag

Kr. 2 000

3’er lag

Kr. 1 700

Futsal voksen

Kr. 1 500

Futsal barn

Kr. 500

Lag i barnefotballen som starter opp inneværende sesong med oppstart høst uten seriespill eller cup-deltakelse

Kr. 550

Spillere som melder seg inn i klubben etter 1. august betaler halv medlemsavgift og halv treningsavgift for sin årgang.
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc