Om klubbhusvakt

Alle lag i Holmlia fotball plikter å stille som klubbhusvakter i løpet av fotballsesongen.

Vakten gjelder fra kl. 17.00 på hverdager, og fra 1/2 time før kampstart når det er kamper i helgene. Det er ikke klubbhusvakt ved helgetreninger. Vakten avsluttes når siste trening eller kamp for kvelden er ferdigspilt, og spillere og støtteapparat har forlatt klubbhuset. 

Hver vakt må bemannnes med to til tre voksne. Når flere lag deler vaktuke, må kontaktpersonene for disse lagene fordele vakter seg i mellom.

Følg med på banekalenderen for å se hvilke aktiviteter som er på banen for kommende vakt.

Laget som har vakt disponerer ett sett nøkler til klubbhuset. Vakten leverer videre neste lag på lista etter endt vaktuke. Kontaktinfo til ansvarlig på lagene finens i vaktlista.  


Salg av kaffe og vafler 

Lagene kan selv organisere salg i kiosken. Lagene står for innkjøp og inntektene går direkte til laget/lagene som har vakt. Salg foregår utenfor klubbhuset eller inne i gangen. Kaffe kan kokes i kantinen, og vaffeljern kan lånes fra kantinen på klubbhuset.

Dersom det er varslet arrangement f eks ved 4.divisjonslages hjemmekamp, har ikke lagene selv anledning til å arrangere salg . Da arrangeres og organiseres dette av styret/arrangementskomiteen. Vakten går som avtalt og etter oppsatt vaktliste. 

Tusen takk for all tid dere legger ned for bydelens barn!


Oppgaver for klubbhusvakten

Under vakten

 • Ha på gul vest for å markere at dere er vakt.
 • Ta imot besøkende til Holmlia fotball på en god måte.
 • Lås opp garderober og toaletter for besøkende lag og dommere.
 • Sjekk at garderober og toaletter ser greie ut og at det er søppelpose i søppelkassa.
 • Lås garderober under trening/kamp for å hindre tyveri.
 • Rydde rundt banen – vi oppfordrer lagene selv til å rydde den uka de har vakt.
 • Tøm fulle søppelbøtter rundt banen ved behov (avfallssekker finnes på vaskerommet).
 • Hold klubbhuset ryddig.
 • Trå til med dialog dersom det oppstår situasjoner ute på banen eller i klubbhuset. Sett ikke deg selv eller andre i fare.
 • Sørg for at uvedkommende ikke oppholder seg i klubbhuset
 • Ved brannalarm/brann følg instrukser som henger i klubbhuset.

Etter vakten

 •  Sjekk at alle vinduer er lukket.
 • Sjekk at klubbhuset er ryddig, fei eventuelt over gulvet ved behov. Besøkende lag skal selv rydde etter seg i garderoben. Feiekost, mopp, engangshansker og søppelsekker skal ligge tilgjengelig inne på vaskerommet.
 • Lås alle dører før du forlater klubbhuset.
 • Lever nøkkel til klubbhuset videre til neste klubbhusvakt. (Telefonnummer til neste lag finner du i vaktlisten)
 • Søppelposer fra toaletter, garderober og sekker fra søppelkasser rundt banen samles og kastes i container.
 • I klubbhuset ligger en vaktliste som signeres etter endt vakt, denne blir liggende for kontroll av styret. 
 • Lås alle dører før du forlater klubbhuset.

Vaktliste

Det er ikke vakt i sommerferien - uke 26-33 og høstferien - uke 40.

Uke

Ansvarlig lag

Kontaktperson

E-post

Telefon

15

G2006-2

Arnstein Andreassen

arnrock@online.no

408 53 975

16

G2006-3

Marianne H. Knudsen

marianne70@halsnes.com

986 73 587

17

G2006-4

Claudia N. Astroza

claudiaastroza@hotmail.com

411 41 982

18

G2003-1 og 3

Rune Eriksen

holmliag03@gmail.com

901 42 456

19

G2004-1  

Frode Longva

flo@toi.no

480 30 832

20

G2004-2

Eivind Borg

eivind.borg@gmail.com

992 16 798

21

J2004

Anita Øvstedal

anitov@hotmail.com

412 50 634

22

G2005-1

Ashraf Al-Khadra

ashrafmbc@hotmail.com

959 32 685

23

G2005-2

Huseyin Yesiltas

huseyin.yesiltas@live.no

913 23 285

24

J2005

Bill Gøran Andersson

billski62@yahoo.com

982 10 953

25

J2006

Karianne Skaug

vif_jenta@hotmail.com

452 72 174

34

G2007-1

Tom Kristensen

tarkr@online.no

920 68 431

35

G2007-2

Stefan T. Evjen

stefan.evjen@no.dsv.com

932 10 771

36

G2007-3

Ashraf Al-Khadra

aschrafmbc@hotmail.com

959 32 685

37

J2007

Karianne Skaug

vif_jenta@hotmail.com

452 72 174

38

G2008-1

Ole-Martin Sundby

omsundby@gmail.com

920 39 374

39

G2008-2

Kristin Borg

khvalborg@hotmail.com

484 61 875

41

G2008-3 og 4

Najat Elhammachi

najat_elb78@hotmail.com

980 62 071

42

J2009

Lars Waagaard

lars-erik.waagaard@nhf.no

916 27 990

43

G2009-1

Mari Vengnes

mari.venges@gmail.com

 

44

G2009-2

Torbjørg T. Nilssen

torbjonilssen@hotmail.com

993 13 194

45

G2009-3

Tore Arnesen

tore.arnesen@bouvet.no

926 07 252

46

G2009-4 og 5

Kristian Lie

kristian.lie@gmail.com

930 56 712

Levert av IdrettenOnline