Treningstider Lusetjern kunstgress 11-er

Sammen med treningstid er det tildelt garderobe for lagene som trener på Lusetjern kunstgress 11-banen, H for hjemmegarderobe og B for bortegarderobe. Husk at lag som skal spille kamp på banen, skal ha tilgang til garderobe 30 minutt før kampstart, unntatt 4. divisjon herrer og junior som skal ha tilgang 1 time og 15 minutt før kampstart. 

Lås alltid garderoben under trening - ta kontakt med klubbhusvakt, hvis trener ikke har nøkkel.

Dag Tid Bane A Garderobe Bane B Garderobe
Mandag Kl. 17.00 - 18.30 G2005 H B
  Kl. 18.30 - 20.00 Junior1 H G2004-1 B
  Kl. 20.00 - 21.30 4. div. herrerH 8. div. herrerB
Tirsdag Kl. 17.00 - 18.30 G2004-2B J2012 fra kl. 17.30H
  Kl. 18.30 - 20.00 G2003 H J2004 og J2005 B
  Kl. 20.00 - 21.30 Junior1 H Junior1 H
Onsdag Kl. 17.00 - 18.30 G2005 H
B
  Kl. 18.30 - 20.00 8. div. herrerH Junior2 B
  Kl. 20.00 - 21.30 4. div. herrerH Junior1 B
Torsdag Kl. 17.00 - 18.30 J2004 og J2005 H J2006 B
  Kl. 18.30 - 20.00 G2006 H G2004 B
  Kl. 20.00 - 21.30 4. div. herrerH 4. div. herrerH
Fredag Kl. 17.00 - 18.30 G2005 B G2003 H
  Kl. 18.30 - 20.00 Junior1 H Junior1 H
  Kl. 20.00 - 21.30

Lørdag Kl. 11.30 - 13.00 Styret B Styret H
  Kl. 13:00 - 15:00 4. div. herrerH 4. div. herrerH
  Kl. 15.00 - 16.30 G2004 B G2004 B
Kl. 16.30 - 18.00
Søndag Kl. 13.00 - 14.30 J2005 og 2004 B J2005 og 2004 B
Kl. 14.30 - 16.00G2003B
Kl. 16.00 - 17.00
Kl. 17.00 - 18.30Kamp oddetalsukerKamp oddetalsuker
  Kl. 18.30 - 20.00 Kamp oddetallsuker
Kamp oddetallsuker
  Kl. 20.00 - 21.30 Kamp oddetallsuker Kamp oddetallsukerBanekalenderen viser oppsatte kamper på banen. Husk at kamper alltid går foran trening. 

Følgende regler for bruk bane

  • Respekter den treningstiden som er satt opp
  • Rydd tilbake mål slik de skal stå på banen
  • Rydd opp treningsutstyr og sørg for å ta med alt fotballutstyr når treningen er ferdig
  • Fjerne søppel – det skal legges i nærmeste søppelkasse
  • Når flere lag trener samtidig skal det vises gjensidig respekt og aktsomhet

For bruk av garderobene gjelder

  • Gulvene skal feies både i garderober, dusjanlegg, toalett samt gang med toaletter
  • Garderober skal være ryddet og søppel fjernet når garderoben forlates
  • Påse at vinduer er lukket, både i hjemmegarderobe og bortegarderoben
  • Hvis det pågår trening uten klubbhusvakt, skal inngangsdør til klubbhus være låst når trening pågår
  • Dersom spillere eller andre knyttet til laget skal benytte garderobe/toalett under trening, er det treners/lagleders ansvar å påse at døren låses etter endt bruk
Levert av IdrettenOnline