Lagsroller

 

For å etablere et lag må det minimum være to voksne - trener og lagleder. Det anbefales å engasjere flere foreldre til å dele på treneroppgavene, men sørg for at en har hovedansvaret. I tillegg til trener og lagleder, anbefales å engasjere flere foreldre som foreldrekontakter. På hjemmekamper er det viktig at foreldre stiller som kampverter. Hovedoppgaven for de ulike rollene er beskrevet nedenfor. Mer detaljert rollebeskrivelse kommer som lenker for hver av rollene.

Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av fotballaktivitetene på trening, kamper og turneringer.

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter.

Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere foreldre som kampverter, i dugnadsarbeid, samt fordele klubbhusvakter og andre oppgaver som tildeles laget.


Kampverter avlaster trener og lagleder på hjemmekamper. Kampvertenes viktigste oppgave er å skape en hyggelig atmosfære på kampene ved å ta imot bortetelaget, veilede tilskuere og andre og oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommere.

Oppdraget for alle rollene er å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter trening og kamper. Vi anbefaler alle å lese Norges Fotballforbunds sider om trenervettSlik ønsker vi at klubbens trenere, lagledere og foreldre rundt lagene våre skal fremstå!

Husk at spillerne blir som deg, 

du er rollemodellen for spillerne!


Lagenes kontaktpersoner i styret

LagKontaktperson
Menn 4. divJanne Gamst Andersen
Menn 7. div.Janne Gamst Andersen
Damer 7-erKarianne Skaug
Junior Janne Gamst Andersen
G2004Marianne Halsnes Knudsen
G2006Marianne Halsnes Knudsen
G2007Marianne Halsnes Knudsen
G2008Ivar Lima
G2009Ivar Lima
G2010Ivar Lima
G2011Ivar Lima
G2012Ivar Lima
G2013Ivar Lima
G2014Ivar Lima
J2005Karianne Skaug
J2006Karianne Skaug
J2007Karianne Skaug
J2008Karianne Skaug
J2009Karianne Skaug
J2010Karianne Skaug
J2011Karianne Skaug
J2012Karianne Skaug
J2013Karianne Skaug
J2014Karianne Skaug

Kompetanseplan

Holmlia Sportsklubb - fotball vektlegger kompetanse blant trenere, lagledere og tillitsvalgte. Oslo Fotballkrets tilbyr en rekke kompetansehevende tiltak som vil gjøre våre trenere, lagledere og tillitsvalgte trygge og kompetente.

Fotballgruppa ha utarbeidet et kompetanseplan for de ulike rollene i klubben. 

Styremedlemmer

Lagledere barnefotball

Lagledere ungdomsfotball

Trenere barnefotball

 • Delta på barnefotballkvelden - alle trenere på alle lag
 • Delta på Grasrotrenerkurs - minst en trener pr lag
  • 6 til 9 år: Grasrottrener 1: Barnefotballkurset 
  • 10 til 12 år: Grasrottrener 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
  • 12 til 13 år: Grasrottrener 3: Mot ungdom - flest mulig
 • Delta på trenerforum i klubbens regi

Trenere ungdomsfotball


Interessert i å delta på kurs?

På tampen av sesongen arrangerer vi trenerkurs på Holmlia

 • Grasrottrener1-kurset arrangeres 31. oktober og 1. november. Kursholder er vår trenerveileder Dan Noam Winer. Påmelding gjøres til post@holmliafotball.org Kurset er obligatorisk for trenere for årskullene 2012, 2013 og 2014 og trenere på eldre lag som ikke har gjennomført kurset.
 • Grasrottrener2-kurset arrangeres 14. og 15. november. Kursholder er vår trenerveileder Dan Noam Winer. Kurset er obligatorisk for trenere på årskullene 2009, 2010 og 2011 og trenere på eldre lag som ikke har gjennomført kurset. Påmelding til post@holmliafotball.org.

Har du rolle som trener eller lagleder, er du velkommen til å delta på kurs i regi av Oslo Fotballkrets. Hold deg orientert om kurstilbudet ved å følge med på fotballkretsens kurssider. Når du har funnet et kurs-tidspunkt som passer, sender du epost til fotballgruppa - post@holmliafotball.org for å få godkjent påmelding, før du melder deg på.


Levert avIdrettenOnline