Roller i fotballgruppa

Det utarbeides rollebeskrivelser for de ulike rollene. Disse inneholder beskrivelse av oppdraget, mål for arbeidet. leveranser, samarbeid med andre roller, kompetansekrav og årshjul for oppgavene som skal utføres. Klikk på lenken på hver rolle for å lese beskrivelse av den enkelte rolle. 

Styremedlemmene har ansvar for å utføre oppgavene knyttet til ulike roller. I enkelte roller er det andre ressurspersoner i fotballgruppa som er ansvarlige. Enkelte av rollene "mangler" ansvarlig - ta kontakt hvis du har lyst til å bidra!

RolleHovedansvarAnsvarlig
Rekrutterings-ansvarligRekrutteringsansvarlig skal planlegge og gjennomføre oppstart av nye lag.Dan N. Winer
DommeransvarligDommeransvarlig har ansvaret for å rekruttere og beholde dommere i klubben.
FIKS-ansvarligFIKS-ansvarlig skal sikre at lag påmeldes innen frist, at spillere er korrekt
registrert i FIKS og at alle lagledere/trenere har kompetanse på bruk av FIKS. 
Marianne Halsnes Knudsen
Kvalitetsklubb-ansvarligKvalitetsklubbansvarlig følger opp at kriteriene for å være kvalitetsklubb er oppfylt.Janne Gamst Andersen
Trenerveileder.pdf
Trenerveileder barnelag skal sikre at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben, planlegge og gjennomføre trenerforum og følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål. Dan N. Winer
Fair play-ansvarligFair play-ansvarlig er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play- programmet som en veileder. Vedkommende skal implementere klubbens verdier ut i praksis på feltet i trening og kamp.Marianne Halsnes Knudsen

Levert avIdrettenOnline