Mal for spillersamtaler                                              

Det anbefales å gjennomføre individuelle spillersamtaler 1-2 ganger i året. Den ene første gjennomføres før sesongen og den andre underveis i sesongen

Spillersamtaler er viktig fordi:

 • Trener blir bedre kjent med spilleren og dens behov
 • Trener kan få tilbakemeldinger på treningshverdagen og andre forhold knyttet til dette
 • Spilleren vil føle seg sett og verdsatt
 • Spilleren har anledning til å gi tilbakemeldinger knyttet til trening og kamp

Spillersamtale før sesongen

 1. Forrige sesong
  1. Hva er du mest fornøyd med fra forrige sesong? (Individuelt og som lag)
  2. Hvilke erfaringer/ hva lærte du forrige sesong som du vil ta med deg inn i denne sesongen?
  3. Hva kan forbedres denne sesongen? (Individuelt og som lag)
 2. Årets sesong
  1. Hva er dine forventninger til årets sesong?
   1. Hvor på banen ønsker du å spille, og hvilke krav stilles til denne posisjonen?
   2. Hva er dine styrker på banen?
   3. Hvilke ferdigheter kan du jobbe med å forbedre som fotballspiller, og hvordan skal du gjøre dette?
   4. Sett deg 2 mål frem til neste spillersamtale som du skal ha fokus på neste periode. Eksempler på hva målene kan dreie seg om er:
    1. Treningsoppmøte
    2. Utholdenhet
    3. Styrke
    4. Teknikk
    5. Innsats på treninger
    6. Fair play (med- og motspillere)
  2. Lagsklima
   1. Blir alle spillerne på laget inkludert og er en del av gruppen?
   2. Støtter lagkameratene hverandre? Både i motgang og medgang? Hva kan gjøres for å evt. styrke dette?
   3. Snakker spillerne til hverandre på en respektfull måte?
  3. Treneren som leder
   1. Hvordan er øvelsene på treningene?
    1. For lett/vanskelig?
    2. Mye/lite variasjon?
    3. Mye/lite progresjon?
   2. Føler du deg sett av trenerer, og kommuniserer han med deg?
   3. Behandler treneren alle spillerne rettferdig?
    1. Får alle veiledning på trening/kamp?
    2. Får alle spille tilstrekkelig?
  4. Annet?           

Spillersamtale underveis i sesongen

 1. Hva er du mest fornøyd med så langt denne sesongen? (Individuelt og som lag)
 2. Hva kan bli bedre for neste del av sesongen? (Individuelt og som lag)
 3. Hva er forventningene dine til resten av sesongen?
  1. Er du fornøyd med hvor du har spilt og hvilke ferdigheter må du forbedre for å beherske kravene som stilles bedre?
  2. Har du fått brukt styrkene dine så langt i sesongen? (Ja/Nei og hvorfor)
  3. Med utgangspunkt i målene du satte deg før sesongen, har du nådd disse? (Ja/Nei og hvorfor)
  4. Sett deg 2 mål du skal ha fokus på for resten av sesongen. Eksempler på hva målene kan dreie seg om er:
   1. Treningsoppmøte
   2. Utholdenhet
   3. Styrke
   4. Teknikk
   5. Innsats på treninger
   6. Fair play (med og motspillere)
 4. Lagsklima
  1. Har alle spillerne blitt inkludert i laget så langt denne sesongen? (Kom med minst 1 eksempel der du har bidratt til et godt lagsklima
  2. Snakker spillerne til hverandre på en respektfull måte?
  3. Hva kan laget gjøre sammen utenfor trening og kamp for å styrke lagmoralen?
 5. Treneren som leder
  1. Hvordan er øvelsene på treningene?
   1. For lett/vanskelig?
   2. Mye/lite variasjon?
   3. Mye/lite progresjon?
Levert avIdrettenOnline