Mal for spillermøter Holmlia fotball

Det anbefales å gjennomføre felles spillermøter for laget en til to ganger i året. Det obligatoriske spillermøte skal gjennomføres tidlig i førsesongen, mens det alternativt kan arrangeres et møte nummer to etter halvspilt ­­­­sesong.

Felles spillermøter er viktig fordi:

 • Trener presenterer årsplanen (eks. treningsdager, seriespill, turneringer)
 • Trener presenterer egne forventninger til laget og sesongen
 • Trener presenterer eks. på treningsopplegg, og gjør rede for hva laget skal ha fokus på
 • Spillerne blir kjent med rammene rundt laget og forventningene som stilles
 • Spillerne har anledning til å komme med innspill til treneres planer, slik at disse evt. kan endres
 • Laget får mulighet til å bli enige om felles regler
 • Laget får lik informasjon og vil ha like rammer, regler og forutsetninger

Felles spillermøte før sesongen

 1. Presentasjonsrunde
  1. Trenerteam presenterer seg med navn, bakgrunn og erfaring fra tidligere for spillerne
  2. Spillerne presenterer seg med navn for hverandre
 2. Forrige sesong
  1. Spillerne diskuterer sammen i par 2 minutter, og blir enige om hva lagets styrke og svakhet var forrige sesong. 
  2. Trener tar deretter en runde med innspill, og legger til rette for felles diskusjon for hvordan dette kan opprettholdes/forbedres
 3. Årets sesong
  1. Presentasjon av årsplan (eks. treningsdager, seriespill, turneringer)
   1. Innspill fra laget til hvilke dager/tidspunkter det er best å trene
   2. Innspill fra laget til turneringer det ønsker delta på
  2. Presentasjon av lagets spillestil og spillprinsippene for kommende sesong
  3. Laget diskuterer og blir enige om felles mål for den kommende sesongen
   1. Bli enige om konkrete tiltak for å nå målene
  4. Bli enige om rammene som gjelder for laget. Når rammene utarbeides i fellesskap vil alle parter føle større forpliktelse og eierskap til dem
   1. Forventninger til treningsoppmøte
   2. Når beskjed ved ikke oppmøte skal gis
   3. Oppmøtetidspunkt
   4. Utstyrskontroll
   5. Lagsklima
   6. Sosiale aktiviteter
   7. Konsekvenser for brudd på regler?
 4. Annet?

Felles spillermøte underveis i sesongen

 1. Gjennomgang av vårsesongen
  1. Spillerne diskuterer sammen i par 2 minutter, og blir enige om hva lagets styrke og svakhet har vært i vårsesongen. Trener tar deretter en runde med innspill, og legger til rette for felles diskusjon for hvordan dette kan opprettholdes/forbedres
  2. Laget blir enige om konkrete tiltak for å forbedre seg
 2. Høstsesongen
  1. Diskusjon om treningene
   1. Trenes det nok
   2. Er man fokusert på trening
   3. Trener man riktig
  2. Hvordan ligger laget an med tanke på å nå målsettingene for sesongen
   1. Skal målene endres?
   2. Nye tiltak for å nå målene?
  3. Hvordan fungerer rammene for deltakelse på laget?
   1. Noe som endres/strammes opp?
   2. Nye rammer som må legges til?
 3. Annet?
Levert avIdrettenOnline