Forsikring

Alle som deltar i organiserte aktivitet - trening, kamper og cuper - er forsikret. Inntil fylte 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds bestemmelser for barneidrettsforsikring. Fra fylte 13 år har Norges Fotballforund sin egen forsikring. Kravet er at spiller er registrert i FIKS - fotballens informasjons- og kommunikasjonsystem.

Barn 0 - 12 år

Forsikringen gjelder medlemmer av idrettslag tilsluttet NIF
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden


Ungdom 13 - 19 år og senior

Hvis spiller ikke er registrert som medlem i klubben og i FIKS, er ikke spiller forsikret eller spillebrettiget. Spiller kan ikke delta på trening eller kamp.

Hva forsikringen dekker er beskrevet her.

 


Trener, leder, dommer

Alle klubbens aktive registrerte i FIKS - også trenere, ledere og dommere er dekket av fotballforsikringen (grunnforsikring).


Utvidet forsikring

Alle spillere i ungdomsfotball og voksenfotball kan bestille utvidet forsikring. Utvidet forsikring koster   

  • Voksenfotball 4. divisjon og lavere kr 1 500
  • Ungdomsfotball kr 1 400
  • Barnefotball kr kr 1 250

For bestilling følg denne lenken.Levert av IdrettenOnline