Om klubbhusvakt

Alle lag i Holmlia fotball plikter å stille som klubbhusvakter i løpet av fotballsesongen.

Vakten gjelder fra kl. 17.00 på hverdager, og fra 1/2 time før kampstart når det er kamper i helgene. Det er ikke klubbhusvakt ved helgetreninger. Vakten avsluttes når siste trening eller kamp for kvelden er ferdigspilt, og spillere og støtteapparat har forlatt klubbhuset. 

Hver vakt må bemannnes med to til tre voksne. Når flere lag deler vaktuke, må kontaktpersonene for disse lagene fordele vakter seg i mellom.

Følg med på banekalenderen for å se hvilke aktiviteter som er på banen for kommende vakt.

Laget som har vakt disponerer ett sett nøkler til klubbhuset. Vakten leverer videre neste lag på lista etter endt vaktuke. Kontaktinfo til ansvarlig på lagene finens i vaktlista.  


Salg av kaffe og vafler 

Lagene kan selv organisere salg i kiosken. Lagene står for innkjøp og inntektene går direkte til laget/lagene som har vakt. Salg foregår utenfor klubbhuset eller inne i gangen. Kaffe kan kokes i kantinen, og vaffeljern kan lånes fra kantinen på klubbhuset.

Dersom det er varslet arrangement f eks ved 4.divisjonslages hjemmekamp, har ikke lagene selv anledning til å arrangere salg . Da arrangeres og organiseres dette av styret/arrangementskomiteen. Vakten går som avtalt og etter oppsatt vaktliste. 

Kontaktperson for klubbhusvaktene er Ivar Lima - 991 67 246 - ved spørsmål.

Tusen takk for all tid dere legger ned for bydelens barn!Oppgaver for klubbhusvakten

Under vakten

 • Ha på gul vest for å markere at dere er vakt.
 • Ta imot besøkende til Holmlia fotball på en god måte.
 • Lås opp garderober og toaletter for besøkende lag og dommere.
 • Sjekk at garderober og toaletter ser greie ut og at det er søppelpose i søppelkassa.
 • Lås garderober under trening/kamp for å hindre tyveri.
 • Rydde rundt banen – vi oppfordrer lagene selv til å rydde den uka de har vakt.
 • Tøm fulle søppelbøtter rundt banen ved behov (avfallssekker finnes på vaskerommet).
 • Hold klubbhuset ryddig.
 • Trå til med dialog dersom det oppstår situasjoner ute på banen eller i klubbhuset. Sett ikke deg selv eller andre i fare.
 • Sørg for at uvedkommende ikke oppholder seg i klubbhuset
 • Ved brannalarm/brann følg instrukser som henger i klubbhuset.

Etter vakten

 •  Sjekk at alle vinduer er lukket.
 • Sjekk at klubbhuset er ryddig, fei eventuelt over gulvet ved behov. Besøkende lag skal selv rydde etter seg i garderoben. Feiekost, mopp, engangshansker og søppelsekker skal ligge tilgjengelig inne på vaskerommet.
 • Lås alle dører før du forlater klubbhuset.
 • Lever nøkkel til klubbhuset videre til neste klubbhusvakt. (Telefonnummer til neste lag finner du i vaktlisten)
 • Søppelposer fra toaletter, garderober og sekker fra søppelkasser rundt banen samles og kastes i container.
 • I klubbhuset ligger en vaktliste som signeres etter endt vakt, denne blir liggende for kontroll av styret. 
 • Lås alle dører før du forlater klubbhuset.

Vaktliste 2019

Det er ikke vakt i sommerferien - uke 26-33 og høstferien - uke 40.

Uke

Ansvarlig lag

Kontaktperson

E-post

Telefon

18

G2003

Rune Eriksen

holmliag03@gmail.com

901 42 456

19

G2004-1  

Per Nitter Bondevik

per@bondevik.org

950 12 969

20

G2004-2

Thomas Tørmo

Thomas.tormo@sd.dep.no

976 13 181

21

G2006

Marianne Halsnes Knudsen

marianne70@halsnes.com

986 73 587

22

J2005

Birger Egge-Hoveid

birger.egge.hoveid@gmail.com

452 37 855

23

J2006

Karianne Skaug

vif_jenta@hotmail.com

452 72 174

24

G2007-Rød

Tom Kristensen

takr@online.no

920 68 431

25

G2007-Tigers

Stefan T. Evjen

stefan.evjen@no.dsv.com

932 10 771

34

J2007

Ann Kristin Halvorsen

ann.kristin.halvorsen@googlemail.com

957 25 432

35

G2008-1

Ole-Martin Sundby

omsundby@gmail.com

920 39 374

36

J2008/09

Lars Waagard

lars-Erik.waagard@nhf.no

916 27 990

37

G2009-1

Mari Vengnes

mari.vengnes@gmail.com

951 05 751

38

G2009-2 og 3 

Tore Arnesen

tore.arnesen@bouvet.no

926 07 252

39

G2009-4 og 5

Kristian Lie

kristian.lie@gmail.com

930 56 712

41

G2010-To

Julia K. Frydenlund

julia.frydenlund@gmail.com

413 05 772

42

G2010-Ha

Vegard Iglebæk

vegard.iglebek@gmail.com

416 92 457

43

G2010-Ro&Lu

Christoffer Hals

christofferredmund@hotmail.com

456 65 996

44

J2010

Jo Hetland

jhetland@gmail.com

938 12 068

45

J2011

Hans Bernard Klepsland

hansklepsland@hotmail.com

482 62 056

46

G2011-Ro&Lu

Kristian Knapstad

kristian@kfuk-kfum.no

470 26 436

47
G2011-Ha
Hans Terje Bakke
hans.terje.bakke@gmail.com
415 41 899Levert av IdrettenOnline