Lagskasse

Alle inntekter og utgifter knyttet til fotball-aktivitet også på lagsnivå, skal føres i fotballgruppas regnskap. Eksempler er deltakelse på cup, kakelotterier og andre dugnader i lagets regi. Inntekter og utgifter fra disse aktivitetene bokføres på egen konto i fotballgruppas regnskap, og pengene kan ikke benyttes av andre lag eller av fotballgruppas styre. Til lagskontoen i regnskapet kan det knyttes en egen bankkonto, opprettet i fotballgruppas navn. Egen bankkonto er ikke noen betingelse for å opprette lagskonto. Uten egen bankkonto foretas inn- og utbetalinger via fotballgruppas konto. Det er ikke tilatt med private bankkonti til lagskasse.

Holmlia Sportsklubb har etablert rutiner for lagskasser. Det må minst være to voksne knyttet til laget, som er kontaktpersoner/ansvarlige hvis lagskonto skal opprettet. Hvis ditt lag ønsker å opprette lagskasse, ta kontakt med fotballgruppas kasserer Kari Hove på epost karimhove@gmail.com..

Alle lag som har lagskonto i regnskapet, kan også få opprettet eget VIPPS salgssted knyttet til laget.


Fotballgruppas økonomi

Budsjett 2018

Regnskap 2017

Budsjett 2017
Fotballgruppas lagskonti og VIPPS salgssted

LagKontaktpersonBankkontoVIPPS salgssted
FotballgruppaKari Hove1609 13 2758271067
Herrer 4. divisjonJanne Gamst Andersen1503 74 6707094658
Junior guttJanne Gamst Andersen
521012
G2003Rune Eriksen1503 72 06056
G2004Ellen Stokke1503 97 95431
505398
G2006-2Arnstein Andreassen1506 01 00915
G2006-3Marianne Halsnes Knudsen1506 02 47541
506502
J2006Karianne Skaug1503 95 22656
520318
G2008-1Ole-Martin Sundby1506 09 99861
527354
G2009-1Finn Iunker1506 13 29886
G2009-4 og 5Kristian Lie
Gunnar Prestegården
1506 15 63013542199
J2010Jo Hetland1506 10 38008.


Levert av IdrettenOnline